Van-Son Nguyen receives Best Thesis Award 2019

A member of our DSLab, Van-Son Nguyen, has been awarded for “Best Thesis Award 2019” for the great work when completing his undergraduate thesis.

Big congratulation to Son!

 

Annoucement: Best Thesis Award 2019!!!Từ 28 Best Presentation Awards của mùa bảo vệ 2018-2 (học kỳ 2 năm học…

Người đăng: Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Bách Khoa Hà Nội vào Chủ nhật, 12 tháng 7, 2020